اهانت به تماشاگر!

نمایشنامه‌ی اهانت به تماشاگر

نوشته‌ی پیتر هانتکه/ ترجمه‌ی علی اصغر حدّاد

نشر چشمه

.

"الان شما معذبید که در معرض تماشایید و مورد خطاب، چون خود را آماده کرده بودید که در پناه تاریکی، راحت به تماشا بنشینید..."

.

این نمایشنامه همانطور که از اسمش هم می‌شود حدس زد، شاید بتوان گفت ایده‌ای ضدتئاتری دارد و از تمام قوانین و مفاهیمی که درباره‌ی تئاتر می‌شناسیم، تا حدی آشنایی‌زدایی می‌کند و با لحنی که هرچه بیشتر پیش می‌رویم، بی‌پرواتر، خشن‌تر و اهانت‌بارتر می‌شود، با تماشاگر صحبت و به او توهین می‌کند. از نظر لحن نمایشنامه تا حدی همان تم آشنای اتهام به‌خود را دارد، اما در انتها، به‌نظرم عصبانی‌تر از آن است. برداشت من این بود که اگر تئاتر و اجزای آن و شیوه‌ی نشستن تماشاچی‌ها را، دنیا و آدم‌ها و طبقات مختلف اجتماعی در نظر بگیریم، شاید نمایشنامه می‌خواهد با خطاب قرار دادن گروههای مختلف مردم، قرار گرفتن در جایگاه تماشاگر در دنیا و چپیدن توی یک گوشه‌ی امن و مخفی شدن و در کل "منفعل بودن" و فقط نگاه کردن بدون هیچ اکت و عملی را به‌این طریق بی پروا و صریح، نقد کند و به‌چالش بکشد. من این کار را هم مانند اتهام به‌خود، دوست داشتم. با وجودی که خوانده‌ام که نخستین اجراهای این اثر در سالن خوب پیش نرفته و از سوی مخاطب درک نشده و آنطور که انتظار می‌رفته، از آب درنیامده است و نویسنده را ناامید کرده، اما به‌نظرم در یک اجرای خوب، می‌شود تاثیرگذاری متن آن را بیشتر لمس کرد.


#معرفی_کتاب

/ 0 نظر / 30 بازدید